Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry

UKJ on Uudellamaalla toimiva taideyhdistysten keskusjärjestö. ks. https://www.ukj.fi/. Espoo Art on UKJ:n jäsen.

HAKU YMPÄRISTÖTAIDENÄYTTELYYN

Ympäristötaidenäyttely 2024

UKJ järjestää kerran vuodessa ympäristötaidenäyttelyn.

Näyttelyitä on järjestetty muun muassa Järvenpään Taideseuran, Lohjan taideyhdistyksen ja Loviisan Taideyhdistyksen kanssa yhteistyössä. Tämän vuoden Ympäristötaidenäyttely toteutetaan yhdessä Espoo Artin kanssa.

Uudenmaan Kuvataidejärjestöt UKJ ry ja Espoo Art ry kutsuu taiteilijoita mukaan ympäristötaidenäyttelyyn Träskändan kartanon puistoalueelle Espooseen 1.6.- 4.8.2024.

Teema on avoin. Näyttelyyn voi osallistua kaikki Suomessa näyttelyn aikana olevat taiteilijat. Taidepuisto 24 on Träskändan kartanon välittömässä läheisyydessä oleva puisto, jossa on puita ja pensaita. Träskändan kartanon osoite on Träskändan puistotie 6, 02940 Espoo.

Ympäristötaide on rakennettuun kulttuuriympäristöön tai luonnonympäristöön tehtyä taidetta. Teos voi käsitellä ekologisia asioita tai ottaa kantaa ihmisen ja ympäristön suhteeseen. Materiaali voi olla kierrätys- tai luonnonmateriaalia. Teos voi olla tilateos, nykyveistos tai ääniteos. Kuitenkin sellainen teos, joka kestää sään, sateen ja tuulen ja on turvallinen. Eli teosten tulee olla säänkestäviä, yleisölle turvallisia ja ympäristöä kunnioittavia. Teos ei saa sisältää näkyvillä olevaa rautalankaa ja lasia vahingoittumisvaaran vuoksi, eikä rautalankaa saa käyttää teosten kiinnitykseen maastoon. Puiden ja kasvien vahingoittaminen on ehdottomasti kielletty. Näyttelyalue ei ole valvottu, vaan avoin puisto yleisön virkistyskäyttöön.

Näyttelyalueesta ja siihen sijoitetuista teoksista tehdään tarkka suunnitelma.

Espoon kaupungin tonttiyksikkö hyväksyy teosten sjoituspaikat Espoo Artin hakemuksen pohjalta kun näyttelyyn tulevat työt ovat selvillä. Yleisiä ehtoja lisäksi: Puiden juuristoalue tulee huomioida. Maata ei tule kaivaa tai muuten kajota puistoon ja sen rakenteisiin, eläviin ja ei-eläviin osiin. Puiston puusto on vanhaa ja osin huonokuntoista, joten liikkuminen siellä on omalla vastuulla (etenkin tuulella ja myrskysäällä). Autolla ajaminen puiston alueella on kielletty ja pysäköiminen sallittu vain merkitylillä paikoilla.

UKJ:n ja Espoo Artin hallitus jyryttää näyttelyyn valittavat teokset. Teoksia valittaessa kiinnitetään erityistä huomiota materiaalivalintoihin ja teoksen rakenteellisiin asioihin. Teosvalinnoissa kiinnitetään huomiota luontoa kunnioittaviin suunnitelmiin.

HAKUOHJEET, AIKATAULU ja OHJEITA VALITUILLE

Ohjeet löytyvät myös kotisivultamme osoitteesta https://ukj.fi/taidepuisto-ymparistotaidenayttely/

Lähetä vapaamuotoinen teosehdotuksesi (luonnokset, valokuvat, selostukset) 1-5 ehdotusta/ taiteilija tai taiteilijaryhmä 30.4.2024 mennessä.

Liitä mukaan teostiedot ja taiteilijatiedot. TEOS, nimi, tekniikka, käytetyt materiaalit, valmistumisvuosi ja hinta. TAITEILIJA, tekijän nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Voit halutessasi liittää mukaan cv:n.

Jyrytysmaksu taiteilija/taiteilijapari/työryhmä 35 € maksetaan UKJ:n tilille FI15 8000 1001 813584. Viite

25810. Liitä mukaan hakemukseen maksettu jyrytysmaksun kuitti. Lähetä hakemus sähköpostilla osoitteeseen taidepuisto.ukj@gmail.com

  • tosite jyrytysmaksusta.
  • teoskuvat 1kpl/teosehdotus
  • teostiedot: teoksen nimi, valmistumisvuosi, koko (korkeus X leveys), tekniikka ja hinta.
  • Taiteilijatiedot: nimi, Taideyhdistys, sähköposti ja puhelinumero.
  • cv (ei pakollinen)

Teosehdotusten jättäminen alkaa heti ja päättyy 30.4.2024.

Näyttelyyn valitut teokset julkaistaan UKJ:n kotisivulla viimeistään 23.5.2023.

  • Näyttelyn avajaiset 8.6.2024 klo 14:00
  • Teosten pystytys: 28.5-31.5.2024
  • Teosten purku 5.8.-7.8.2024

Näyttelyyn valittu taiteilija sitoutuu kuljettamaan teoksen omalla kustannuksellaan näyttelyalueelle, hoitamaan ripustuksen, tulemaan paikalle korjaamaan vaurioitunutta teosta tai poistamaan sen, sekä sitoutuu purkamaan teoksen näyttelyn päätyttyä. UKJ:lla ja Espoo Artilla on oikeus poistaa tai siirtää

alueelta luontoa tai ympäristöä vahingoittava teos tai rikkoutunut teos. Jos siirrosta tai poistosta aiheutuu kustannuksia, on näyttelyn järjestäjillä oikeus periä korvaus taiteilijalta. Jokainen taiteilija vakuuttaa

teoksensa itse. Espoo Art ja UKJ ei vastaa mahdollisista teosvaurioista. Kun osallistut jyrytykseen, annat samalla UKJ ry:lle ja Espoo Artille oikeuden julkaista nimesi / taiteilijanimesi näyttelyn taiteilijaluettelossa ja oikeuden julkaista näyttelyyn valittujen teosten nimet sekä muut niistä kysytyt tiedot näyttelyluettelossa ja muissa näyttelyjulkaisuissa. Taiteilija- ja näyttelyluetteloa julkaistaan itse näyttelyssä, yhdistyksen

nettisivuilla ja somealustoilla. Taidepuistossa on vapaa oikeus ottaa valokuvia ja näitä kuvia voidaan vapaasti julkaista.

Lisätiedot: s-posti: taidepuisto.ukj@gmail.com Vicky Maaranen/UKJ: vicky@ukj.fi

Näyttelyvastaava Maritta Laitinen, puh: 040 527 3268 s-posti: mai.laitinen@kolumbus.fi

Ylläoleva dokumentti on tässä pdf-liitteenä: Ymparistotaidenayttely-2024-haku

UKJ:n jäsenkirjeet ovat luettavissa tässä:

UKJ_jasenkirje_1_2024

jasenkirje_3.2023

Uusin jäsenkirje, joka on yllä luettavana pdf-tiedostona, on tässä kuvakopiona:

UKJ:n 40-vuotisjuhlavuosi 2024

Juhlanäyttelyn linkit: https://ukj.fi/40-v-juhlanayttely-gumbostrandissa/ & https://konstoform.fi/ukj/

UKJn VISIITTI-näyttelyn avajaiset 4.11.2023 Visiitti-näyttelyn avasi UKJn hallituksen jäsen Eija Sandberg ja juryttäjä Pirjo Heinon terveiset toi UKJn hallituksen puheenjohtaja Vicky Maaranen.

@KorpiArtist